Sponsoravtale med “nærmeste nabo” - miljøspydspissen Celsio

Postet av O-festivalen den 26. Jun 2024

Velkommen - drone

O-festivalen har inngått sponsoravtale med Hafslund Celsio, et fremtidsrettet selskap som er en flott og riktig match for O-festivalen 2023!

Bildet: O-festivalens hovedkomiteleder Lars Klyve takker Celsios Kristin Paus for støtten.

 

-Vi støtter O-festivalen fordi det er et flott arrangement som fremmer god helse og glede ved naturen, og gjennomføres i nærområdet ved vårt avfallsforbrenningsanlegg på Klemetsrud, sier Kristin Paus, kommunikasjonsdirektør i Hafslund Celsio.

Anlegget på Klemetsrud vil nemlig være godt synlig for årets deltagere ved ankomst og avreise fra Grønmo. Det ligger nemlig rett på andre siden av E6 ved avkjøringen til arenaen lørdag og søndag - og her skjer det store ting:

-Sommeren 2022 startet vi å bygge et karbonfangstanlegg ved avfallsforbrenningsanlegget vårt på Klemetsrud. Når karbonfangstanlegget står ferdig, etter planen i 2026, vil avfallsforbrenningsanlegget bli verdens første i sitt slag med fullskala karbonfangst og -lagring. Celsios prosjekt inngår i det norske karbonfangst og karbonlagringsprosjektet, "Langskip", sier Paus, og fortsetter:

-Celsio er Norges største fjernvarmeleverandør og produserer og leverer fornybar fjernvarme til bedrifter og boliger i Stor-Oslo. Vi benytter lokal overskuddsenergi fra avfallsforbrenning, kloakk og datasenter som varmekilder i produksjonen, og dekker via vårt 700 kilometer lange fjernvarmenett mer enn 20 prosent av hovedstadens oppvarmingsbehov. Og det skjer mye hos Celsio som burde interessere tradisjonelt teknologiinteressere orienteringsløpere:

-Kjøling er et viktig satsingsområde for oss. Planen er at vi om få år skal levere områdekjøling til næringsvirksomheter i tre næringsvekstområder i Oslo: Økern/Ulven, sentrum inkludert Filipstad og Skøyen. Vi skal blant annet benytte overskuddsenergi fra Oslofjorden (kaldt vann) i produksjonen av kjøling, sier Paus.

Celsio eier og driver to avfallsforbrenningsanlegg i Oslo, hvor de sørger for trygg og miljøvennlig sluttbehandling av avfall som ikke kan eller bør gjenbrukes eller resirkuleres. Gjennom datterselskapet Hafslund Fiber tilbyr de også mørk fiber i bedriftsmarkedet.

Celsio har 200 ansatte.

Les mer om Celsio