Betaling

Alle norske klubber faktureres i ettertid. 

Utenlandske klubber må betale på forhånd før start. Betaling kan gjøres via bank eller med bankkort i info-kiosken. Ved bank betaling, ta med kvittering fra transaksjonen! Betaling er i norske kroner (NOK). Viktig merknad: Betaleren dekker alle bankgebyrer. 

Betalingsmottakerxcx, Postboks 126, 1224 xzy, 

Kontonummer BIC: IBAN:. Bank: 

Angi klubbnavn ved betaling.