Årets støttespillere er:

Hafslund er en stolt hovedsponsor av O-Festivalen 2024. 

Hafslund er Norges nest største kraftprodusent og produserer strøm til over 2,6 millioner innbyggere. Vi har mange kraftanlegg og ansatte i Innlandet, og stolte av vår kompetanse, fornybare energiproduksjon og vårt bidrag til det grønne skiftet. Hafslunds visjon er en verden i balanse, med fornybart. www.hafslund.no


Innlandet fylkeskommune støtter O-Festivalen 2024 med 200 000 kroner. 

Fylkeskommunen er imponert og takknemlig overfor alle utøvere, arrangører, frivillige organisasjoner og andre gode krefter som bidrar til et levende kulturliv i fylket vårt. 

Arrangement som O-Festivalen bidrar til betydelig verdiskaping i regionen. Innlandet profileres nasjonalt og internasjonalt, og arrangementet er en arena for kompetanseutvikling, motivasjon for frivillighet, samarbeid og deltakelse. 

 Seksjon idrett i fylkeskommunen ønsker både deltakere og arrangører lykke til med O-Festivalen 2024!

Lillehammer Liftutleie, en ledende leverandør av stilas og maskinutleie, er stolt over å støtte lokale arrangementer. Deres brede utvalg av utstyr inkluderer mobile lifter og robuste stilas, ideelt for både små og store prosjekter. Lillehammer Liftutleie fokuserer på kvalitet og pålitelighet, med moderne løsninger som er nøye vedlikeholdt for å møte strenge sikkerhetskrav. De er en stolt sponsor av O-Festivalen 2024, et arrangement som fremhever felles lidenskap for friluftsliv og fysisk aktivitet.


Glommen Mjøsen Skog SA er et skogeierandelslag, eid av 7300 skogeiere. Selskapet er landets største aktør innen tømmeromsetning og skogbruksplaner. Virksomheten omfatter for øvrig skogtjenester, næringspolitikk, rådgiving, samt eierskap i skogindustri.

Glommen Mjøsen Skog er majoritetseier i Moelven Industrier ASA, og er et av Innlandets største selskaper. Antall ansatte er 135, fordelt på kontorer i Innlandet, Akershus og Østfold, med de to største i Elverum og Lillehammer. Selskapets forretningsadresse er Elverum.Ringsaker Almenning er en del av den opprinnelige Ringsaker og Nes Almenning som igjen var en del av almenningene på Hedmarken som de dansk-norske konger hevdet eiendomsrett til som krongods. 


Ringsaker Almenning grenser i nord mot Pihl AS, i øst til Veldre og Nes almenninger, i vest
til Brøttum Almenning, i syd til gårdsbruk i Åsmarka og Næra. Høydelag fra 339 til 975 moh.

Hovednæring er skogbruk, utmark og eiendomsforvaltning, drift og utvikling av hytteområder og
kapitalforvaltning. O-Festivalen er strålende fornøyd med å få på plass et samarbeid med Ringsaker Almenning.

Lillehammer Olympiapark AS eier og drifter OL-anleggene på Lillehammer, og har de siste årene blitt en av Norges største arrangører innen idrett og kulturarrangementer. De er også tilbyder av en rekke aktivitetstilbud for turister og lokalbefolkning og flere andre tjenester innenfor overnatting og trening. 
Skoda er Orienteringsforbundets Generalsponsor


Noname er Orienteringsforbundets Hovedsponsor