Kart og terreng


Sprint

Utforsk Lillehammer sentrum; en småby med kvadratur, smug og bakgårder som byr på underholdende og utfordrende sprintopplevelser for alle løpere. Byen ligger i en vestvendt helling med en del høydeforskjeller. Terrenget har noe innslag av grus og park.


Mellom- og langdistanse

Oppdag spennende terreng, med skog og snaufjell, god løpbarhet, og uforglemmelige opplevelser! Terrenget er variert, og for det meste grovkupert som strekker seg fra typisk øst-norsk granskog til snaufjell. Lavereliggende områder har detaljfattige, diffuse partier med granskog og begrenset sikt. Høyere opp er det store partier med myr og blandingsskog, enkelte detaljrike områder og variert skråli. For det meste har terrenget lav undervegetasjon og generelt god løpbarhet, foruten noen partier med innslag av steinete bunn. Terrenget har relativt lite stier og veier utenom i områdene i tilknytning til alpinanlegget, og rundt arena der det finnes både skiløyper og rulleskiløyper